آب بند کننده ها و واتر استاپ ها

Waterstops

واتر استاپ ها و نوار های آب بند

واتراستاپ یا نوار واترپروف ، جهت آب بندی درزهای اجرائی و انبساطی در سازه های بتنی مورد استفاده قرار می گیرد. این نوار در وسط ضخامت مقطع بتنی قرار می گیرد به طوری كه نیمی از عرض آن در یک مرحله از استقرار بتن و نیم دیگر آن در مرحله دیگر واقع می شود و بدین طریق مانع از عبور آب در محل درز خواهد شد.
در گذشته واتر استاپ ها را از جنس ورق های مسی مـی سـاختند. امروزه واتر استاپ های لاستیکی و غالباً واتراستاپ هایی از جنس P.V.C مورد استفاده قرار می گیرند.
واتراستاپ ها در انواع مختلف تولید می شوند. رایج ترین آن ها دو نوع تخت╡══════╞و حفره دار╡══ᕳᕲ══╞ می باشند كه نوع تخت آن مخصوص درزهای اجرائی و ساختمانی و نوع حفره دار آن مخصوص درزهای انبساطی می باشد.(حفره وسط واتراستاپ امکان تغییر طول و جابجایی را برای درز انبساطی بدون پارگی واتراستاپ ایجاد می نماید.)​​​​​​​

واتر استاپ از جنس PVC

واتراستاپ های از نوع P.V.C شامل ماده ی پلی وینیل کلراید (Polyvinyl chloride) و افزودنی های مناسب برای رسیدن به مقاومت کششی، الاستیسیته و… مطلوب جهت کاربرد در درزهای جابجایی، در کارهای ساختمانی تولید می گردد.مزایای واتر استاپ ها(از نوع PVC):
الف– عموماً موادی مانند بتن، افزودنی های بتن، اسیدها و قلیایی ها، اکسیژن، ازن و… بر آن تأثیر ندارند، و در صورت نیاز می توان با تنظیم مقدار و نوع افزودنی های Additives) P.V.C). مقاومت آن را در مقابل تمرکز هر یک از مواد فوق افزایش داد. عمر P.V.C. در صورت عدم تابش نور مستقیم آفتاب (ماوراء بنفش) نامحدود می باشد.
ب– دارای خاصیت الاستیسیته بالا، مقاومت کششی مناسب و قابلیت افزایش طول زیاد (ASTM= %275 در هنگام گسیختگی) است.
ج– در هر سازه شامل: موارد متعارف نفوذ آب دریا، آب با کلر زیاد، سود سوزآور، کلرور کلسیم، کربنات سدیم، اسید سولفوریک، تری سولفید، روغن ها و گازوئیل کاملاً مقاوم است.
و در صورت تمرکز بیش از اندازه ی غلظت هر یک، از مواد فوق با اضافه نمودن افزودنی های مخصوص P.V.C. می توان مقاومت آن را در برابر آن مورد خاص افزایش داد.
د– نوارهای آب بند P.V.C مانند دیگر انواع واتر استاپ و نوارهای آب بند موجب ایجاد الکترولیز در سازه های بتنی و یا شبکه ی آرماتوربندی نمی گردد.​​​​​​​

آب بند کننده های نفوذگر

نفوذگر کریستاله پودری تک جزیی برپایه سیمان و دارای میکرو ذرات فعال میباشدکه توانایی نفوذ در ساختار بتن را دارد و با وجود رطوبت،با آهک و سیمان های ترکیب نشده بتن واکنش شیمیایی نشان داده و تشکیل کریستال میدهد.این مواد با ایجاد بلور های کریستال،شبکه ای متراکم درون کاپیلار های بتن  و لوله های مویینه ای که قبلاً از آنها آب عبور میکرده را بسته و سازه را از درون آب بند میکند.

آب بند کننده  نفوذگر کریستال شونده جهت استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:

 • ویژه آب بندی مخازن آب، استخر، کانال های آب و تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • فونداسیون، دیوارهای حایل، برشی، زیر زمین و انبارها
 • آب بندی چاله آسانسور
 • عرشه بتنی پل ها
 • سیستمهای تونل و مترو
 • سدها و روسازی های بتنی
 • آب بندی کف سازی های صنعتی

آب بند کننده های غشایی

ترکیبی از امولوسیون پلیمری با کیفیت بالا بوده که ضمن افزایش چسبندگی،موجب آب بندی،سختی و افزایش مقاومت های مکانیکی بتن و ملات میگردد.

مزایای آب بند کننده غشایی:

​​​​​​​
 • افزایش چسبندگی و قوام و روانی
 • آب بندی، کاهش نفوذ پذیری و ارتقای دوام
 • افزایش مشخصات مکانیکی بتن و ملات
 • سازگار با آب آشامیدنی و مقاوم در برابر ایجاد جلبک
 • افزایش مقاومت سایشی
 • افزایش مودول الاسیسیته
 • مقاوم در برابر مواد شیمیایی و محیط های قلیایی شدید
 • کاهش انقباض و جمع شدگی
 • عدم ایجاد خوردگی در فلزات و آرماتور
 • افزایش مقاومت در برابر نمک های یخ زدا
 • افزایش خاصیت انعطاف پذیری و طاب ضربه پذیری

موارد مصرف آب بند کننده غشایی در موارد زیر کاربرد دارد :

 • ویژه آب بندی کف سازی های صنعتی
 • ساخت اورلی(overlay) پلیمری در کف سازی های صنعتی بتنی
 • اصلاح عملکرد ملات های تعمیراتی
 • ساخت ملات برای پوشش های آب بند
 • ساخت ملات های تعمیراتی جهت بخش های کرمو شده
 • ساخت ملات شمشه کشی و نرمه کاری
 • ساخت چسب رابط بابت اتصال بتن قدیم به ملات تعمیراتی یا آب بند

آب بند کننده های آنی گیر

آب بند کننده های منافذ آنی گیر مایع،مایع آب بند کننده آماده مصرفی است که مخلوط حاصل از ترکیب آن با سیمان ظرف 15 الی 30 ثانیه خود را میگیرد و باعث جلوگیری از نشتی های با جریان شدید آب می گردد.

موارد مصرف:
​​​​​​​

 • ​​​​​​​آب بندی و مسدود کردن نشتی ها جریان آب در مخازن آب، استخر،کانال های آب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • مسدود کردن نشتی ها و جریان آب در سطوح سنگی و مصالح بنایی
 • آب بندی تونل ها و سد ها
 • چاله آسانسور ها، چاه، انبارها و سازه های زیر زمینی بتنی
 • تعمیرات آب بند

 آب بند کننده منافذ آنی گیر مایع دارای خواص زیر می باشد:

 • گیرش و سخت شدن بسیار سریع در حدود ۲۰ ثانیه
 • چسبندگی مناسب به بتن و سنگ حتی با سطوح مرطوب و خیس
 • مقاوم در مقابل جریان آب با فشار زیاد
 • سازگار با آب آشامیدنی
 • قابلیت آب بندی به دو روش مثبت و منفی

توصیه می گردد کلیه اجزا سست و ذرات چسبیده به زیر کار برداشته و زدوده شود.

​​​​​​​