​آب بندی بتن

بتن یک ماده‌ ی متخلخل است و اگر به خوبی آب بندی نشود، می تواند به مرور زمان مقدار زیادی آب را به خود جذب کند. این آب جذب شده می تواند حاوی آلودگی ها و مواد شیمیایی مختلفی باشد که تخریب بتن را رقم می زنند. اگر می خواهید که از عمر طولانی و دوام بالای بتن خود مطمئن شوید، لازم است که آب بندی آن را به صورت استاندارد انجام دهید.

نوع بسیار جدید و مدرنی از آب بندی بتن که در سال های اخیر بسیار از آن استفاده شده، استفاده از افزودنی های مختلف در مخلوط بتن می باشد. این افزودنی ها در هنگام بتن ریزی به مخلوط بتن اضافه می شود و خود بتن را به یک مانع برای عبور آب تبدیل می کنند. 

آب بندی بتن با استفاده از افزودنی های بتن​​​​​​​

مزایای آب بندی بتن

  • آب بندی جسم بتن و عدم ورود آب به درون بتن و جلوگیری از اثرات مخرب ورود آب به بتن مانند خوردگی  

  • امکان آب بندی از هر دو سمت سازه (آب بندی در فشار مثبت و منفی)

  • امکان آب بندی در محل هایی با دبی آب بالا

  • مقاومت در برابر فشار معکوس آب

  • امکان آب بندی ترک های بتن با ابعاد مختلف