ژئوسنتتیک

ژئوسنتتیک ها موادی هستند که با استفاده از انواع مختلف پلیمرها ساخته می شوند و در طرح ها و پروژه های مهندسی در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی ژئوسنتتیک ها صفحات نازک و انعطاف پذیری هستند که در داخل خاک و یا در ارتباط با مصالح خاکی جهت مسلح سازی، جداسازی، عایق بندی، مهار فرسایش، زهکشی و غیره مورد استفاده قرار می گیرند.

مزیت های ژئوسنتتیک ها

کاهش حجم عملیات خاکی
اجرای سریع
عدم حساسیت به آب و هوا
مسلح نمودن خاک با جا گذاری بهینه عناصر
صرفه جویی در هزینه ها

کاربرد های محصولات ژئوسنتتیک

کنترل فرسایش سطحی خاک
زهکشی خاک
جداسازی خاک
تقویت خاک
تصفیه خاک
و حفاظت
کاربردهای توسعه‌ای خصوصی مانند جاده‌ها، فرودگاه‌ها، خطوط راه‌آهن، سدهای خاکی، دیوار حائل، استخرهای ذخیره آب، سدها، کانال‌ها، کنترل فرسایش، کنترل رسوب، بستر لند فیل‌ها، پوشش لند فیل‌ها، معادن، پرورش آبزیان و کشاورزی و…