کفپوش اپوکسی

کفپوش اپوکسی خود تراز شونده دو جزئی شامل،رزین های پایه اپوکسی،فیلر های مخصوص،رنگ دانه و سایر افزودنی ها میباشد که بصورت یکپارچه و بدون درز در ضخامت های 1.5 الی 4 میلیمتر اجرا میشود و به دلیل زیرسازی مناسب و اجرای پرایمر دارای چسبندگی بالایی به سطوح می باشد.

    ویژگی ها:

 • مقاومت بالای فشاری ، مکانیکی و خمشی
 • مقاومت سایشی و فرسایشی در برابر روغن ها و گریس ها
 • عدم لغزندگی و تولید گرد و غبار تحت ترافیک (Anti Dust)
 • ضخامت کم مناسب پروژه هایی با محدودیت ارتفاع
 • سهولت و سرعت در اجرا ۶- عدم لغزندگی (Anti Slip)
 • ایجاد سطح نهایی یکپارچه، کاملا صاف و یکدست و بدون درز
 • دارای چسبندگی عالی به سطوح زیر کار بتنی و فلزی
 • قابلیت شستشوی کفپوش اپوکسی
 • خاصیت روانی و خودتراکم

موارد مصرف:

 • کف سازی پارکینگ های طبقاتی
 • کف سازی های صنعتی (بیمارستان ها و آزمایشگاه ها، کارخانه ها، چاپخانه ها،  نیروگاه ها، ، انبار، سردخانه ها … )
 • لنگرگاه بنادر و کلیه کف سازی های بتنی با ترافیک متوسط و بالا
 • ایستگاه های مترو و راه آهن
 • کف سازی های در معرض تماس با مواد شیمیایی، اسیدی و قلیایی
 • پوشش دکوراتیو کف سالن ها و اتاق ها
 • کف سازی صنایع هوا پیمایی، نظامی، دارویی و غذایی
 • زیر سازی کفپوش ها

ملات کف سازی تاپ کریت

ملات کف سازی تاپ کریت R.P ملات پودری آماده مصرف تک جزئی بر پایه سیمان،سنگدانه با سختی بالا و دارای دانه بندی ویژه،سرباره های صنعتی و سایر افزودنی ها میباشد که در ضخامت های 1 الی 2 سانتیمتر بر روی بتن تازه استقرار یافته و بصورت همزمان اجرا میشود و در اجرای انواع کف سازی های بتنی استفاده میشود.

   ویژگی ها:

 • مقاومت بالای فشاری ، مکانیکی و خمشی
 • مقاومت سایشی و فرسایشی در برابر روغن ها و گریس ها
 • عدم لغزندگی و تولید گرد و غبار تحت ترافیک
 • ضخامت کم مناسب پروژه هایی با محدودیت ارتفاع
 • سهولت و سرعت در اجرا ۶- عدم لغزندگی
 • به علت نداشتن مواد فلزی و عدم زنگ زدگی قابل استفاده در فضاهای خارج از ساختمان
 • قابلیت نفوذ در بتن های با اسلامپ پایین و به حداکثر رساند مقاومت سایشی سطح بتن

موارد مصرف:

 • افزایش مقاومت های مکانیکی و سایشی بتن در کف سازی پارکینگ های طبقاتی
 • کف سازی های صنعتی (بیمارستان ها و آزمایشگاه ها، کارخانه ها، چاپخانه ها،  نیروگاه ها، سوله، انبار و … )
 • کف سازی های  بتنی در معرض ترافیک چرخهای متوسط و سنگین
 • لنگرگاه بنادر و کلیه کف سازی های بتنی با ترافیک متوسط و بالا
 • ایستگاه های مترو و راه آهن
 • کف سازی های در معرض تماس با مواد شیمیایی، اسیدی و قلیایی
 • پوشش دکوراتیو کف سالن ها و اتاق ها

ملات کف سازی آماده مصرف دو جزئی

ملات کف سازی آماده مصرف دو جزئی،ترکیبی بر پایه سیمان،سنگدانه با سختی بالا و دارای دانه بندی با سختی ویژه،سرباره های صنعتی،رنگدانه و سایر افزودنی ها میباشد که بر روی بتن تازه استقرار یافته به صورت همزمان اجرا میشود و در اجرای انواع کف سازی های بتنی استفاده میشود.

  ویژگی ها:

 • مقاومت بالای فشاری ، مکانیکی و خمشی
 • مقاومت سایشی و فرسایشی در برابر روغن ها و گریس ها
 • عدم لغزندگی و تولید گرد و غبار تحت ترافیک
 • ضخامت کم مناسب پروژه خایی با محدودیت ارتفاع
 • سهولت و سرعت در اجرا ۶- عدم لغزندگی
 • به علت نداشتن مواد فلزی و عدم زنگ زدگی قابل استفاده در فضاهای خارج از ساختمان
 • قابلیت نفوذ در بتن های با اسلامپ پایین و به حداکثر رساند مقاومت سایشی سطح بتن

  موارد مصرف:
​​​​​​​

 • افزایش مقاومت های مکانیکی و سایشی بتن در کف سازی پارکینگ های طبقاتی

 • کف سازی های صنعتی (بیمارستان ها و آزمایشگاه ها، کارخانه ها، چاپخانه ها،  نیروگاه ها، سوله، انبار و … )

 • کف سازی های  بتنی در معرض ترافیک چرخهای متوسط و سنگین

 • لنگرگاه بنادر و کلیه کف سازی های بتنی با ترافیک متوسط و بالا

 • ایستگاه های مترو و راه آهن

 • کف سازی های در معرض تماس با مواد شیمیایی، اسیدی و قلیای

 • پوشش دکوراتیو کف سالن ها و اتاق ها

سخت کننده روی کف بتنی(hardner)

سخت کننده کف ترکیبی بر پایه سیمان،سنگدانه های کوارتز سیلیسی(با مقاومت بالا)،با دانه بندی ویژه و سایر افزودنی ها میباشد.که در ضخامت کم بصورت پوششی مقاوم بر روی سطح بتن تازه استقراریافته اجرا میشود.که در انواع کف سازی ها مصرف میشود.و باعث افزایش مقاومت های مکانیکی و سایشی میشود.

  ویژگی ها:

 • مقاومت بالای فشاری و خمشی
 • مقاومت سایشی و فرسایشی مناسب
 • عدم لغزندگی و تولید گرد و غبار تحت بار ترافیکی
 • ضخامت کم، مناسب پروژه های با محدودیت ارتفاع
 • سهولت و سرعت در اجرا
 • عدم ایجاد لغزندگی
 • به علت نداشتن مواد فلزی و عدم زنگ زدگی در فضای خارج از ساختمان قابل استفاده می باشد.
 • قابلیت نفوذ در بتن های با اسلامپ پا یین و به حداکثر رساندن
 • مقاومت سایشی سطح بتن

موارد مصرف:

 • کف پارکینگ های طبقاتی
 • کف های صنعتی)بیمارستان و آزمایشگاه ، کارخانه ، چاپخانه، نیروگاه، سوله، انبار و…)
 • کف های بتنی در معرض ترافیکی چرخ های متوسط و سنگین
 • لنگرگاه بنادر و کلیه کف سازی های بتنی با ترافیکی متوسط و بالا
 • ایستگاه های مترو و راه آهن
 • کف سازی های در معرض تماس با مواد شیمیایی، اسیدی و قلیایی
 • پوشش دکوراتیو کف سالن و اتاق ها