انواع هایپر فلور های اجرایی

هدف از اجرای هایپرفلور و عملیات ساب،بازسازی و تعمیر بتن قدیمی،بالا بردن سختی کف،زیباسازی محیط و کاهش گرد و غبار و ... میباشد.عملیات هایپر فلور میتواند در اکثر مکان ها استفاده شود و چه از لحاظ زیبایی و چه از لحاظ کارایی موثر واقع شود.

با توجه به سلیقه ،بودجه و انتظاری که از یک محیط یا زمین دارید،میتوانید از انواع مختلف هایپر فلورینگ بهره ببرید.

برای کف های بتنی میتوان عملیات گریندینگ را در چند درجه اجرا نمود:

1-فقط سطح خمیری بتن نمایان شود.پس از اتمام عملیات سنگدانه ای روی سطح پدیدار نخواهد بود و تنها ضخامتی حدود 1 میلیمتر از کف برداشته خواهد شد.

2-سنگدانه های ریز روی کف دیده میشود.ضخامت برداشت از کف حدودا 2 میلیمتر

3-سنگدانه های متوسط روی کف دیده خواهند شد.ضخامت برداشت از کف حدودا 3.5 میلیمتر

4-تمام سنگدانه های استفاده شده در بتن از کوچک تا بزرگ روی سطح نمایان خواهند شد.ضخامت برداشت از کف حدودا 7 میلیمتر