روان کننده AviPlast® 330

****** تومان

آویپلاست® 330

ماده کاهنده/ فوق کاهنده آب به صورت همزمان است.

این ماده افزودنی چند منظوره بر پایه پلی کربوکسیلات، بسته به مقدار مصرف می تواند خواص کاهندگی و فوق کاهندگی آب را به ارمغان آورد.

خواص این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی میباشد:

ASTM C494 /C494 M TYPE A, TYPE F

EN 934

ISIRI 2930

موارد کاربرد

 • افزایش و تنظیم کارایی بتن در محل بتن ریزی
 • افزایش و تنظیم کارایی بتن در بچینگ
 • بتن ریزی با استفاده از پمپ
 • بتن ریزی تیرها، ستون ها و دیوارهای برشی
 • ساخت بتن در آب و هوای مختلف
 • کاهش میزان آب انداختگی و جدایی سنگدانه ها
 • افزایش و تنظیم کارایی بتن در محل بتن ریزی

خواص و اثرات

 • کاهش نسبت آب به سیمان متوسط تا زیاد در محدوده مصرف
 • افزایش اسلامپ یا کارایی بتن
 • به دست آوردن سطوح صاف و یکنواخت برای بتن های اکسپوز یا خوش نما
 • جلوگیری از به وجود آمدن ترک های سطحی
 • سهولت انتقال ، پمپاژ و پرداخت بتن
 • جلوگیری از خزش و انقباض بتن
 • افزایش مدت زمان کارایی بتن
 • جلوگیری از آب انداختگی بتن
 • سازگاری با انواع سیمان پورتلند و مواد پوزولانی

روش مصرف

مقدار مصرف

مقــدار دقیق مصــرف از طریق آزمایش هــای کارگاهی مشخص می شود. این مقدار می تواند در محدوده 0.7تا 1.4درصد وزن سیمان مصرفی باشد.

مصرف کمتر یا بیشــتر از محدوده مجاز این ماده افزودنی فقط می تواند با مجوز کارشناسان تکنولوژی بتن شرکت رویان ساختار مانا انجام پذیرد.

روش مصرف

ميتواند با مقدار کمی از آب اختلاط بتن مخلوط گشته و به بتن اضافه گردد.

ميتوانــد به مخلوط آماده بتن افزوده شــود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد.

توزین مواد افزودنی بتن باید به صورت دقیق انجام پذیرد.

این ماده افزودنی بتن را می توان در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.

بسته بندی

افزودن به سبد خرید