ضدیخ بتن AviRapid® C

****** تومان

آویرپید® کانکریت

این ماده در فصول سرد و شرایط ویژه هوا استفاده می شود. ضد یخ بتن برای پایه نیترات های سدیم و کلسیم ساخته شده و سبب تسریع در واکنش آب به سیمان و عامل بالا بردن هیدراسیون سیمان در سرما می گردد و تشدید حرارت زایی و کاهش زمان گیرش اولیه می شود.

این محصول بر اساس استاندارد های زیر ساخته می شود :

ISIRI 2930 , EN 943, BS 5075-1, BS EN 480, ASTM C494 TYPE C

این ماده در فصول سرد و شرایط ویژه هوا استفاده می شود. ضد یخ بتن برای پایه نیترات های سدیم و کلسیم ساخته شده و سبب تسریع در واکنش آب به سیمان و عامل بالا بردن هیدراسیون سیمان در سرما می گردد و تشدید حرارت زایی و کاهش زمان گیرش اولیه می شود.

این محصول بر اساس استاندارد های زیر ساخته می شود :

ISIRI 2930 , EN 943, BS 5075-1, BS EN 480, ASTM C494 TYPE C

موارد کاربرد

  • ساخت بتن و بتن ریزی در هوای سرد و یخبندان
  • جلوگیری از یخ زدگی بتن برای انواع سازه های مسلح
  • حمل بتن در هوای سرد و افت ناگهانی دما
  • مناسب برای تسریع عملیات بهره برداری از سازه ها
  • انجام کارهای ترمیمی در سرما

خواص و اثرات

  • افزایش دمای هیدراتاسیون
  • افزایش مقاومت اولیه بتن
  • کاهش نقطه انجماد و تسریع در گیرش اولیه
  • نداشتن هیچگونه اثر سو شیمیایی بر بروی مقاومت بتن

میزان مصرف

با وجه به عیار سیمان و دمای بتن ریزی و ضخامت حداقل 15 سانتیمتر میزان مصرف متفاوت است. به مقدار مصرف ضد یخ بتن از آب طرح اختلاط کسر گردد.

دمای محیط

سیمان عیار 300

سیمان عیار 350

سیمان عیار 400

0 تا -5

2%

1.5%

1%

-5 تا -10

3%

2.5%

2%

-10 تا -15

5%

4%

3%

 

 

 

 

نحوه مصرف

هنگام بتن ریزی در سرما اصول زیر الزامی است: به هیچ عنوان از شن و ماسه های یخ زده استفاده نگردد. از قسمت های زیرین استفاده شود. در صورت لزوم برای افزایش دمای شن و ماسه از آب داغ استفاده گردد. سطح رویه قالبها و آرماتورها از وجود یخ و برف تمیز شود و در صورت نیاز برای بالا بردن دمای آنها به بیش از 5 درجه سانتیگراد از هیتر استفاده شود.

ضدیخ بتن مستیما به مخلوط بتن آماده اضافه شده و به ازای هز مترمکعب 1 دقیقه عملیلت اختلاط انجام پذیرد. به هیچ عنوان افزودنی به صورت مستقیم روی سیمان و یا مصالح سنگی خشک ریخته نشود. پس از عملیات بتن ریزی برای حفظ حرارت بتن بلافاصله نسبت به پوشاندن آن با نایلون اقدام گردد. در صورتی که ضدیخ بتن در دمای محیط یخ زده باشد به هیچ عنوان با حرارت مستقیم گرم نشود. با رعایت اصول فوق دمای بتن بعد از استفاده از ضدیخ نباید کمتر از +5 درجه باشد. در غیر اینصورت مقدار مصرف را افزایش دهید.

بسته بندی

افزودن به سبد خرید