ملات آب بندی آنی گیر WP762

****** تومان

 

معرفی محصول:

ADMIX WP762 یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل اجرا ظرف مدت چند ثانیه سخت شده و جریان آب  یا نشتی را مسدود می کند. مقدار ملات تهیه شده در هر نوبت باید به اندازه ای باشد که بلافاصله اجرا شود. آب هم به اندازه ای که یک ملات نیمه خشک بدست آید استفاده شود و بقیه آب مورد نیاز برای هیدراته شدن سیمان از آب در حل نشت تامین شود.

موارد کاربرد:

ADMIX WP762 جهت قطع فوری نشت آب در مخازن و سازه های نگه داری آب، تونل ها، گالری ها و دیگر سازه های زیرزمینی بسیار سودمند است. از این محصول برای پر کردن درز قطعات پیش ساخته و لوله های بتنی استفاده می شود. همچنین برای قطع نشت آب از سطوح و درزهای بتن قبل از اجرای آب بندی سطحی یا عملیات تکمیلی لازم است.

امتیازها:

  • آنی گیر است، حدود 45 تا 90 ثانیه
  • کاربرد آن آسان است و نیاز به ابزار پیچیده ندارد.
  • فاقد کلر است و هیچ خطری برای فولاد ندارد.
  • سمی نیست و در سیستم های آب آشامیدنی قابل استفاده است.
  • مخلوط آماده است و همواره از کیفیت و نتیجه کار ثابت برخوردار می باشد. 

 

بسته بندی

افزودن به سبد خرید